تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دکتر مخبر دزفولی: مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی زمینه‌ساز سیادت فرهنگ بر همه بخش‌ها هستند

  کارگاه پیوست نگاری فرهنگی نیروهای مسلح، روز سهشنبه 1/11/92 با حضور دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر مخبر دزفولی: مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی زمینه‌ساز سیادت فرهنگ بر همه بخش‌ها هستند

ستاد کل نیروهای مسلح از ابتدای فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مؤثری را ایفا کرده است

دکتر مخبر دزفولی در این کارگاه طی سخنانی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح از ابتدای فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور مانند نقشه مهندسی فرهنگی، در این تلاشها نقش مؤثر و مفیدی ایفا کرده است و من از این تلاش آنان سپاسگزاری میکنم.
بسیاری از فعالان فرهنگي در نیروهای مسلح اساساً افرادی با توانمندیهای بالا هستند
وی افزود: ما عقیده داریم که بسیاری از فعالان فرهنگي نیروهای مسلح اساساً افرادی با قابلیت و توانمندیهای بالای فرهنگی هستند و حضور آنان در ردههای بالای مدیریتی نیروهای مسلح یک ذخیره و پشتوانه برای تعمیق نگاه فرهنگی در این نیروهاست.
بدون تردید بعد فرهنگ، عظیمترین بعد انقلاب اسلامی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بدون تردید بعد فرهنگ، عظیمترین بعد انقلاب اسلامی است و امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای نهضت اسلامی بر این بعد تأکید ویژهای داشتند.
هیچ جریان عدالت طلب جهان نیست که از حرکت انقلابی امام خمینی (ره) الگو نگرفته باشد
دکتر مخبر دزفولی گفت: امروز هیچ جریان آزادیخواه و عدالت طلب در جهان نیست که از حرکت انقلابی امام خمینی (ره) بهعنوان منادی رهایی انسان امروز از قید و بند استبداد و استعمار، الگو و تأثیر نگرفته باشد.
نام مبارک امام خمینی (ره) کلمه محبوب همه آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان است
وی افزود: تفکر والای امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی، نگاه مارکسیستی به انقلاب را در هم کوبید و منسوخ کرد و امروز نام مبارک امام خمینی (ره) کلمه محبوب همه آزادیخواهان و عدالت طلبان در جهان فارغ از رنگ و نژاد آنان است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تفکر انسانساز امام خمینی (ره) بعد از رحلت آن بزرگوار، توسط خلف صالح معظمله، یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای «مدظلهالعالی» استمرار یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما در موضوع نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی و به طور کلی و برنامهریزی و سیاستگذاری کلان فرهنگی به چنین عقبه افتخار آمیز و غرورآفرینی متکی هستیم.
وی افزود: پیامهای انسان ساز حضرت امام خمینی «ره» و رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» باید به صورت نظام مند به جهان تشنه امروز که از الگوهای منقطع و بریده شده از خداوند تبارک و تعالی بیزار شده، انتقال یابد.
امام خمینی (ره) حوزه و دانشگاه را منشأ همه تحولات در جامعه میدانستند
دکتر مخبر دزفولی با اشاره دیدگاهها را امام خمینی (ره) در مورد حوزه دانشگاه ادامه داد: امام خمینی (ره) حوزه و دانشگاه را منشأ همه تحولات در جامعه میدانستند و به همین دلیل توجه ویژهای به این دو نهاد مهم داشتند.
اقتدار علمی نقطه آغاز اقتدار فرهنگی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اقتدار علمی نقطه آغاز اقتدار فرهنگی است و به همین دلیل امام خمینی (ره) از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به تحول علمی و آموزشی توجه ویژهای داشتند و شهید بزرگوار دکتر محمدجواد باهنر به عنوان یکی از بهترین یاران امام خمینی(ره) محور تحول در آموزش و پرورش کشور قرار گرفتند.
وی افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در پیام نوروزی سال 1359 تأکید بر لزوم خروج از بدآموزیهای فرهنگ غرب تحول مهم انقلاب فرهنگی را بنیان نهادند که این حرکت منجر به برکات زیادی برای انقلاب اسلامی شده است.
اگر بخواهیم انقلاب خود را به جهان معرفی کنیم باید با تربیت انسان متخصص و متعهد، این کار را انجام دهیم
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: وقتی در اردیبهشت ماه 1359، نیروهای انقلاب برای پاکسازی دانشگاهها و اصلاح محیط علم و آموزش و بازگردانیدن دانشگاه از محیط شبه نظامی به محیط علم و دانش، انقلاب فرهنگی را آغاز کردند، در بسیاری از زمینههای علمی و آموزشی ضعیف و ناتوان بودیم و کمبود داشتیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش علم در صدور انقلاب اسلامی گفت: اگر بخواهیم انقلاب خود را به جهان معرفی کنیم باید با تربیت انسان متخصص و متعهد این کار را انجام دهیم.
پیشرفتهای شگرف کشور یکی از مظاهر توانایی دین در اداره جامعه محسوب میشوند
وی افزود: امروز پیشرفتهای شگرف کشور، که به تعبیر رسا و گویای رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» به معجزه شبیه هستند، یکی از مظاهر توانایی دین در اداره جامعه محسوب میشوند.
دکتر مخبر دزفولی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» در مورد نهضت تولید علم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» در اواخر دهه 70 موضوع جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم را به عنوان پیش زمینه هر گونه برنامهریزی علمی مطرح فرمودند و بعد از فراهم شدن زمینههای لازم از نظر منابع انسانی و... در سال 1385 موضوع نقشه جامع علمی کشور را مطرح کرده و مأموریت تدوین و تصویب آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول فرمودند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: در همان زمان، معظم له موضوعات نقشه مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی را نیز مطرح فرموده و این در مأموریت مهم را نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول فرمودند.
مهندسی فرهنگی یعنی شناخت آسیبهای فرهنگی و پیدا کردن راه حل مشکلات بر پایه سرمایههای فرهنگی
وی افزود: مهندسی فرهنگی در یک تعریف کوتاه عبارت است از: شناخت آسیبهای فرهنگی و تلاش برای پیدا کردن راه حل این مشکلات بر پایه سرمایههای فرهنگ ملی و دینی کشور.
مقام معظم رهبری مهندسی فرهنگی را نقشه حرکت به سمت مقصد آرمانی نظام اسلامی معرفی فرمودهاند
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» نقشه مهندسی فرهنگی را نقشه حرکت به سمت مقصد آرمانی نظام اسلامی یعنی بازسازی یک جامعه در تراز فرهنگ اسلامی، معرفی فرمودهاند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی مخالفتهای ابراز شده با مهندسی فرهنگی گفت: از همان ابتدای طرح موضوع مهندسی فرهنگی، عدهای بر این حرکت با نگاه شک و تردید نگریستند و عدهای دیگر آن را به عنوان یک طرح مارکسیستی و مترادف با مهندسی جامعه دانسته و محکوم به شکست تلقی کردند.
وی افزود: امروز خوشبختانه با طرح موضوع در سطح نخبگان و سطح جامعه تا حدود زیادی این ابهامات برطرف شده است.
دکتر مخبر دزفولی با اشاره به مهندسی فرهنگی در جوامع غربی ادامه داد: همه ما میدانیم که نظامهای غربی مدعی لیبرالیسم و آزادی فرهنگی در اعمال سلایق فرهنگی خود چقدر قاطع هستند.
اعمال محدودیت برای هر پیام فرهنگی معارض با فرهنگ غرب، از اصول مدیریت جوامع غربی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مهندسی فرهنگی به معنای اعمال محدودیتهای پنهان و آشکار برای هر گونه پیام فرهنگی که کوچکترین تعارضی با مبانی فرهنگ غرب داشته باشد، یکی از اصول مسلم در مدیریت جوامع غربی است.
آمریکا، به صراحت از لزوم حاکمیت فرهنگ آمریکایی بر همه جهان حتی اروپا سخن میگوید
وی افزود: دولت ایالات متحده آمریکا، امروز در موضوع مهندسی فرهنگی تا به آنجا پیش رفته است که به صراحت از لزوم حاکمیت فرهنگ آمریکایی بر همه جهان حتی اروپا سخن میگوید.
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: در همین جوامع غربی تبلیغ و ترویج قانونی و نظاممند فرهنگ انسانساز اسلام با شعارهای واهی مانند مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی ممنوع است، اما دولتهای این جوامع مانند دولتهای آمریکا و انگلیس حامی اصلی جریانات سلفی و تکفیلی ضد شیعه هستند که از هیچ گونه اقدام تروریستی برای نیل به اهدافشان رویگردان نیستند.
پیوست فرهنگی مقدمه نیل به اهداف مهندسی فرهنگی محسوب میشود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ارتباط مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی گفت: تحقق مهندسی فرهنگی منوط به تحقق پیوست فرهنگی است و پیوست فرهنگی مقدمه نیل به اهداف مهندسی فرهنگی محسوب میشود.
وی افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته امروز، لزوم مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی به گفتمان مشترک در میان نخبگان فرهنگی تبدیل شده است.
دکتر مخبر دزفولی با اشاره به نقش عروسک باربی در انتقال پیامهای فرهنگی غرب ادامه داد: عروسک باربی که طبق آمار رسمی تاکنون بیش از یک میلیون از آن به فروش رفته، وظیفه القای فرهنگ و پیام تمدن غرب لیبرال را بر عهده دارد.
باربی توجیهگر سلطه سخت آمریکا و ابزار تبدیل پیام سخت این سلطه به یک پیام نرم است
رئیس شورای مهندسی فرهنگی گفت: عروسک باربی توجیهگر سلطه سخت آمریکا و ابزار تبدیل پیام سخت این سلطه به یک پیام نرم است.
وی افزود: آیا سخن گفتن از تأثیر این عروسک بر ذهن کودک مسلمان ایرانی یک طرح مارکسیستی است؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح ابعاد دیگری از موضوع پیوست فرهنگی ادامه داد: توجه به تأثیر سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی و مناسبات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و... در منطقه آن فعالیت اقتصادی اصلیترین موضوع مورد توجه در پیوست فرهنگی است.
پیوست فرهنگی میگوید که یک طرح چه اثری بر زیست بوم فرهنگی خواهد داشت
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: پیوست فرهنگی به عنوان یکی از پیشزمینههای اجرای هر طرح کلان در کشور، به ما میگوید که این طرح کلان چه اثری بر زیست بوم فرهنگی منطقهای، ملی و بینالمللی خواهد داشت.
وی افزود: اگر پیوست زیست محیطی برای هر طرح اقتصادی لازم است، چگونه پیوست محیط فرهنگی برای آن طرح لازم نیست؟
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: در نظر گرفتن تأثیر طرحهای کلان اقتصادی، اجتماعی و... بر انسان یکی دیگر از ابعاد پیوست فرهنگی است.
دکتر مخبر دزفولی گفت: نوشت افزار و اسباب بازی در کشور ما دارای گردش مالی به میزان بیش از 8 هزار میلیارد تومان است و هیچ نظامی نمیتواند نسبت به این دو بخش تأثیرگذار بر افکار کودکان و نوجوانان جامعه بی تفاوت باشد.
رهبر انقلاب اسباب بازی و نوشت افزار را از محملهای القای پیامهای فرهنگی معرفی فرمودند
وی افزود: خوشبختانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی«مدظلهالعالی» در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نکته اشاره فرمودند که اسباب بازی و نوشت افزار یکی از محملهای القای پیامهای فرهنگی غربی به سایر جوامع است و با توجه به هشدار معظم له همه ما باید نسبت به این موضوع هوشیار باشیم.
آمریکا اجازه نمیدهد تصویر یک آزادیخواه آمریکای جنوبی بر نوشتافزار و اسباب بازی کودکان آمریکایی نقش ببندد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دولت آمریکا هرگز اجازه نمیدهد تصویر یک آزادیخواه آمریکای جنوبی بر نوشت افزار و اسباب بازی کودکان و نوجوانان آمریکایی نقش ببندد، که این نشانه توجه آنان به حفظ سلطه فرهنگی خودشان است.
در نقشه مهندسی فرهنگی برای همه موضوعات فرهنگی، راه حل مناسب اندیشیده شده است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما امروز با افتخار میگوئیم که در نقشه مهندسی فرهنگی برای همه این موضوعات فرهنگی، راه حل مناسب اندیشیده شده است.
وی افزود: اسناد ملی کشور در بخشهای علم و فرهنگ الگوی بسیاری از کشورهای جهان است و این کشورها خواستار استفاده از تجربه ما در تدوین و تصویب این اسناد هستند و این یکی از جلوههای صدور انقلاب اسلامی است.
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد: در گام اول پیوست نگاری فرهنگی انتخاب طرحهای مهم مشمول این موضوع به عهده دستگاههای مجری نهاده شد و این دستگاهها موظف شدند تا ویژگیهای این طرحهای مهم را استخراج کنند.
ولایت، خانواده، انقلاب اسلامی، عدالت، تعلیم و تربیت و... از شاخصهای پیوست فرهنگی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بر شمردن شاخصهای مورد نظر در پیوست نگاری فرهنگی گفت: ولایت، خانواده، انقلاب اسلامی، عدالت، تعلیم و تربیت و... جزء شاخصهای مورد نظر پیوست نگاری فرهنگی است.
وی افزود: ذیل شاخص استقلال، موضوع جمعیت به عنوان یکی از لوازم حفظ استقلال کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
با هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» مسئولان کشور متوجه خطر سقوط جمعیتی در کشور شدند
دکتر مخبر دزفولی با اشاره به مصوبه سیاستهای جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی» مسئولان کشور متوجه خطر سقوط جمعیتی در کشور شدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» از سال 1371 نباید سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا میکرد و همانگونه که برژینسکی گفته است: برای سقوط نظام اسلامی دیگر نیازی به حمله نظامی آمریکا نیست و سقوط جمعیتی ایران، خود موجب سقوط نظام اسلامی خواهد شد.
وی افزود: مقام معظم رهبریمدظلهالعالی سقوط جمعیتی را خطر برای اسلام توصیف فرمودند و با ادامه روند فعلی در بهترین شرایط در 50 سال آینده کشور ما 109 میلیون جمعیت خواهد شد در حالی که جمعیت آمریکا 2 برابر میشود.
مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی زمینه ساز سیادت فرهنگ بر همه بخشها هستند
دکتر مخبر دزفولی در پایان نیز ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» در دیدار اخیرشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند همه بخشها ذیل فرهنگ هستند و مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی زمینه ساز سیادت و غلبه فرهنگ بر همه بخشها هستند.
معاون تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح:
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمایتهای مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» قدمهای مناسبی برای پیشرفت کشور برداشته است
در ابتدای این کارگاه سردار داود عامری معاون تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح طی سخنانی گفت: خوشبختانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمایتهای مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» قدمهای مناسبی برای پیشرفت کشور برداشته و مهندسی فرهنگی، نظام نامه پیوست فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور از نقاط بارز و مورد توجه این حرکت مبارک است.
كد خبر تصويري:1718
تاريخ خبر:1392/11/02