تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


مجمع جهاني اهل بيت


مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام که از این پس در این اساسنامه مجمع جهانی نامیده می‌شود
 فصل اول
کلیات
ماده اول: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام که از این پس در این اساسنامه مجمع جهانی نامیده می‌شود تشکلی است جهانی که بنا به پیشنهاد شرکت‌کنندگان در اولین کنفرانس جهانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در سال 1369 هجری شمسی و موافقت و تأیید مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دام ظله‌العالی تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری- مالی است و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده دوم: مرکز اصلی مجمع جهانی واقع در شهر تهران است و عندالزوم می‌تواند در هر یک از شهرهای ایران و سایر کشورهای جهان شعب یا دفاتری تأسیس نماید.
ماده سوم: اشراف و نظارت عالیه بر مجمع جهانی با مقام معظم ولایت فقیه و رهبری جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم
اهداف
ماده چهارم: مجمع جهانی با اهداف ذیل فعالیت می‌نماید:
احیاء وگسترش فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و اله و سلم و حراست و دفاع از حریم قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) واهل بیت عصمت علیهم السلام.
ایجاد و تقویت وحدت درمیان پیروان اهل بیت علیهم السلام تحت زعامت و رهبری ولی فقیه در راستای تحکیم وحدت امت اسلامی برای مقابله باتوطئه‌های گوناگون استکبار جهانی.
دفاع از کیان و حقوق مسلمین و پیروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین
کمک به رشد و ارتقا و اصلاح وضعیت فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیروان اهل بیت علیهم السلام.
فصل سوم
ارکان
ماده پنجم: ارکان مجمع جهانی عبارتند از:
• مقام معظم ولایت فقیه
• مجمع عمومی
• شورایعالی
• دبیر کل
فصل چهارم
مجمع عمومی
الف: تشکیل مجمع عمومی
ماده ششم: اعضا مجمع عمومی بر طبق آیین‌نامه توسط شورایعالی برای مدت 6 سال از بین افراد ذیل انتخاب می‌شوند:
علما، متفکرین و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی پیروان اهل بیت علیهم السلام
نمایندگان جمعیتها، تشکلات پیروان اهل بیت علیهم السلام
ماده هفتم: عضویت اعضا مجمع عمومی قائم به شخص است.
ماده هشتم: اجلاسیه عادی مجمع عمومی حداکثر هر 4 سال یکبار خواهد بود.
در صورت ضرورت اجلاسیه‌های فوق‌العاده مجمع عمومی با تصویب شورایعالی تشکیل می‌گردد.
ماده نهم: اجلاسیه مجمع عمومی با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می‌یابد و اعتبار مصوبات با نظر اکثریت حاضردر اجلاسیه خواهد بود.
ب: وظایف و اختیارات
ماده دهم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتند از:
• تعیین سیاستهای کلی مجمع جهانی و ارائه خط مشی‌های متناسب.
• فراهم آوردن زمینه‌های اصلاح و رشد و ارتقا وضعیت عمومی پیروان اهل بیت علیهم السلام
• اعلام موضع نسبت به مسائل و مشکلات جهان اسلام
• بحث و بررسی و اظهارنظر درباره عملکرد مجمع
• اهتمام در تأمین نیازهای مالی مجمع جهانی
فصل پنجم
شورایعالی
الف: تشکیل شورایعالی
ماده یازدهم: شورایعالی مجمع جهانی از علما، متفکرین و شخصیتهای برجسته آشنا با مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام و پیروان اهل بیت علیهم السلام تشکیل می‌شود که توسط مقام معظم ولایت فقیه برای مدت 5 سال منصوب می‌گردند و نصب مجدد آنها بلامانع است.
ماده دوازدهم: شورایعالی در برابر ولی فقیه در حدود اختیارات و مسئولیتهای محوله مسئول و پاسخگو است.
ماده سیزدهم: تعداد اعضای شورایعالی حداقل یازده و حداکثر هفده نفر می‌باشد.
ماده چهاردهم: با پیشنهاد اکثریت اعضا شورایعالی و حکم مقام معظم رهبری یک نفر از اعضا به رباست شورایعالی منصوب خواهد شد.
تبصره: اعضا شورایعالی یک نفر نایب رئیس از میان اعضا و یک نفر دبیر را انتخاب خواهند نمود. تغییر در هیأت رئیسه با پیشنهاد اکثریت اعضا خواهد بود.
ماده پانزدهم: شورایعالی 8 جلسه عادی در طول یکسال خواهد داشت. جلسات فوق العاده با تصویب اکثریت اعضا تشکیل می‌گردد.
ماده شانزدهم: جلسات شورایعالی با جضور اکثریت مطلق اعضا موجود در ایران رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
ماده هفدهم: قبول استعفا یا عزل هر یک از اعضا شورایعالی با مقام ولایت فقیه می‌باشد.
ب: وظایف و اختیارات شورایعالی
ماده هجدهم: وظایف و اختیارات شوریعالی مجمع جهانی عبارتند از:
• تصویب سیاستها و برنامه‌های تفصیلی مجمع جهانی
• انتخاب اعضا مجمع عمومی بر اساس آیین نامه مصوب شورایعالی و تصویب دستور کار.
• پیشنهاد حداکثر سه نفراز میان اعضا مجمع که دارای اشتهار به تقوی، مدارج علمی، و بینش صحیح اسلامی، سیاسی و قدرت مدیریت باشند، به مقام ولی فقیه جهت پست دبیر کلی مجمع جهانی.
• تصویب تأسیس و نحوه اداره دفاتر نمایندگی مجمع جهانی در سراسر جهان.
• تشکیل کمیته‌های تخصصی ویژه عندالزوم.
• تصویب تشکیل کنفرانسهای جهانی و منطقه‌ای.
• تصویب تشکیل سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ارتباط با اهداف مجمع جهانی.
• تصویب تشکیلات مجمع جهانی
• تصویب بودجه‌ها و هزینه‌های سالانه مجمع جهانی
• اهتمام در تأمین نیازهای مالی مجمع جهانی
• نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر امور اقتصادی ، مالی و بودجه‌ای مجمع جهانی
• تعیین بازرس یا بازرسان و حدود بازرسی به پیشنهاد شورایعالی
• پیشنهاد عزل دبیر کل به مقام معظم ولایت فقیه
فصل ششم
دبیر کل
الف: انتخاب دبیر کل
ماده نوزدهم: دبیر کل عالیترین مسئول اجرای مجمع جهانی می‌باشد که از میان افراد پیشنهادی شورایعالی توسط ولی‌فقیه منصوب می‌گردد.
ماده بیستم: قبول استعفا یا عزل دبیر کل با مقام ولایت فقیه است.
ماده بیست و یکم: در صورت فوت استعفا یا عزل دبیر کل یکی از معاونین او یا یکی از اعضای شورایعالی به انتخاب همان شورا حداکثر سه ماه عهده‌دار وظایف دبیر کل خواهد بود.
ب: وظایف و اختیارات
ماده بیست و دوم : وظایف و اختیارات دبیر کل عبارتست از:
اداره دبیرخانه مجمع جهانی بر اساس مصوبات شورایعالی
پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های تفصیلی به شورایعالی
تهیه و تدوین گزارش فعالیتهای مجمع جهانی و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید شورایعالی
تهیه و تدوین گزارش از وضعیت عمومی پیروان اهل بیت علیهم السلام وارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید شورایعالی
رسیدگی به اختلافات میان پیروان اهل بیت علیهم السلام و ارجاع مواد مهم به شورایعالی
انتصاب رؤسای نمایندگی‌های مجمع جهانی و عزل و قبول استعفای آن
تصویب آیین‌نامه‌های داخلی واحدهای تابعه بر اساس نظر شورای معاونان
پیشنهاد بودجه و هزینه‌های سالانه مجمع جهانی و گزارش بیان عملکرد سالیانه آن به شورایعالی.
امضا موافقت‌‌نامه‌ها، اسناد مالی، حقوقی و ثبتی و هرگونه تغییرات مربوطه.
ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه مجمع جهانی
رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات واحدهای تابعه
انجام امور محوله از طرف شورایعالی
ماده بیست و سوم: دبیر کل می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران تفویض نماید.
ماده بیست و چهارم: دبیر کل سخنگوی مجمع جهانی بوده و در مقابل شورایعالی مسئول و پاسخگو می‌باشد.
فصل هفتم
منابع مالی
ماده بیست و پنجم: منابع مالی مجمع جهانی عبارت است از:
درآمدهای ناشی از فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و اقتصادی
کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی
موقوفات، نذورات وکمکهای دریافتی از محل وجوهات شرعیه
دریافت کمک ازدولت
دریافت حق عضویت اختیاری از اعضای مجمع عمومی
دریافت وام باتصویب دبیر کل از منابع مختلف عندالزوم
سایر درآمدهای که منابع آن به تصویب دبیر کل برسد.
ماده بیست و ششم: مجمع جهانی از منابع مالی که منافات بااهداف خود ندارد استفاده می‌نماید.
ماده بیست و هفتم:سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیتهای مالی مجمع جهانی توسط دبیر کل با هماهنگی شورایعالی انجام می‌پذیرد.
ماده بیست و هشتم: سال مالی مجمع جهانی از اول فرودین ماه هر سال آغاز می‌شود و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
فصل هشتم
متفرقه
ماده بیست و نهم: اموری که به تشخیص شورایعالی در حفظ هویت مجمع جهانی در خارج از کشور مؤثر می‌باشند می‌بایست با آرم ونام مجمع جهانی انجام پذیرد.
ماده سی‌ام: تغییر و اصلاح اساسنامه مجمع جهانی با رأی دو سوم اعضا شورایعالی و تصویب ولی فقیه امکان پذیر خواهد بود.
ماده سی و یکم: در صورتیکه مقام معظم ولایت فقیه صلاح بدانند، ابتدائاً و یا به پیشنهاد سه چهارم اعضا مجمع عمومی نسبت به انحلال مجمع جهانی اقدام و کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن را صرف مصالح پیروان اهل بیت علیهم السلام می‌نمایند.
ماده سی و دوم: همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر ارگانها به منظور پیشگیری از تداخل وظایف و ناهماهنگی در خارج از کشور ضرورت دارد.
ماده سی و سوم: این اساسنامه در هشت فصل و سی و سه ماده و یک تبصره بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید شورایعالی در تاریخ 6/2/79 به تصویب مقام معظم رهبری رسید و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.